נקבה הקונה התקשר למשטרה לאחר מציאת אדם היה בסביבתה של וסטצ סטר המטרה החנות. בנקודה אחת, היא אמרה, האדם לשים טלפון סלולרי בסל על הרצפה ודחפה אותו לכיוון שלה, על פי דו”ח של ריצ’ מונד טיימס-מוקד.”היא בקרוב לב סלי קניות על הרצפה ליד אותה עם הטלפון במצב זה המצלמה של הטלפון היה פונה כלפי מעלה.

החשוד הוא גבר לבן, על ארבעים עד ארבעים וחמש שנים. הוא עומד מטר וחצי אחת עשרה סנטימטרים, שוקל מאתיים קילו, לדברי המשטרה. היה לו שיער אפור והיא לבשה חאקי קצרים, כחול חולצה, אמר”סנט מרי קולג'”. המשטרה פרסמה תמונה של החשוד לציבור בתקווה הזהות שלו עלול להתגלות, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חדשות. המשטרה מבקשת מכל מי שיש לו מידע להתקשר צ סטרפילד המשטרה ב – או פשע פותרים

About