הברזילאי החברה של שיכור בנים ובנות מאורגן כזה צבעוני פירוק שאחד מרהיב המשתתפים עשה בור בתוך בור. הברזילאי החברה של שיכור בנים ובנות ארגן את הקלפים כך צבעוני זה אחד מרהיב המשתתפים עשה בור.

הם פרשו, כל זה היה, יחד עם, ואלה הם, כפי שהעזו, סביב

About