submit


אני יודעת שביקשת ממני לדבר על אם נשים מקסיקניות כמו גרינגוס. אני זוכר שהיינו גרים בברזיל, היינו שני זרים, אז הנשים התייחסה אלינו בצורה שונה. מעוניין בבניית שלך פסיבי, מיקום העסק העצמאי. רוצה להימנע מיותר ניסוי וטעייה. רוצה להתחיל ברגל ימין, תחת הדרכה נכונה. לבדוק באופן עצמאי תוכנית ההדרכה. זה עזר של חבר ה כמוך כדי לבנות את העסק שלהם. לחץ כאן כדי ללמוד עוד הודעות קשורות איך להכיר ולפתות דנית נשים בתי קפה הם עניין גדול בדנמרק, אחד

About