submit


ובכן, התלמידים שלי (מי תאריך היום פרסקות) הודיע לי אחד הכי דברים מפתיעים אתה עשוי לגלות (אם אתה לא פרסקה עצמך) זה יכול להיות שהיא מחפשת. תלוי איפה אתה גר. בעיר שאני גר ב (אורלנדו) יש הרבה גיוון כאן. כשהייתי מורה בבית ספר, היו לא מעט היספני בנות רודפות אחרי אפריקאי א. ובכן, אני מניח כמה נשים, אל תשתמש גלולות למניעת הריון או גברים לא להשתמש חומרים משמרים, תמיכה אתה צריך לדעת את זה במקסיקו הבריאות הוא בחינם, גם בתי-ספר, בתי-ספר רבים לתת בחינם. הוא אולי מונח המתאר רבים מהם די טוב? למדתי לאהוב האבירות שלהם בשילוב עם המתיקות שלהם אופטימי רוח

About